Aktualności

Podsumowanie 2013 roku

2014-01-20

Krótkie podsumowanie 2013 roku w odniesieniu do roku 2012.

Na rynku farmaceutycznym w 2013 roku można było zauważyć wzrost ilości wydanych gazetek promocyjnych. Wartość ta, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła o 32%. Ilość wydawanych gazetek sukcesywnie powiększała się od początku 2012 roku, by w drugim półroczu 2013 osiągnąć liczbę 487 gazetek aptecznych.

Wykres_1

Ilość modułów reklamowych również sukcesywnie zwiększała się od początku 2012 roku. W stosunku do ubiegłego roku ilość modułów we wszystkich gazetkach promocyjnych wzrosła o 13%. W drugim półroczu 2013 roku ilość modułów reklamowych wyniosła – 18902.

Wykres_2

Rok 2013 przyniósł również spadek w ilości producentów, którzy aktywnie brali udział w gazetkach produktowych. Spadek ten stanowi 8% względem roku 2012. Jednak badając przebieg lat w rozbiciu na półrocza, zauważamy tendencję wzrostową. Wzrost ten możemy zauważyć w samym 2013 roku, kiedy w I półroczu ilość aktywnych producentów wyniosła 395, a w II półroczu 2013 roku liczba ta wzrosła do 405 podmiotów aktywnie uczestniczących w promocjach gazetkowych.

Wykres_3

Analizując liczbę SKU w 2013 roku, obserwujemy spadek względem roku 2012, który stanowi 5%. Oznacza to, że producenci farmaceutyczni konsekwentnie realizują swoją politykę marketingową odnośnie wybranego portfolio nie uczestnicząc w jednorazowych akcjach promocyjnych. Podobnie jak na poprzednim wykresie, badając rok 2013 oraz 2012 w rozbiciu na półrocza, można zaobserwować stały progres pod względem ilości SKU.

Wykres_4

Podsumowując, rok 2013 to przede wszystkim wzrost wartości modułów reklamowych. Wartość rynku promocyjnego wzrosła o blisko 63% względem roku 2012. Jego wartość roczna to ponad 100 mln złotych. Producenci farmaceutyczni coraz dynamiczniej realizują swoją politykę trade marketingową nie uczestnicząc w gazetce z całym swoim portfolio, a jedynie z wybranymi produktami. Na rynku pojawiają się nowi wydawcy, co zwiększa zarówno wartość tego rynku, jak również możliwość dotarcia do jeszcze szerszej grupy odbiorców.

Zespół Business Point