Aktualności

Rosnąca liczba gazetek na rynku aptecznym.

2014-01-07

Aktywność producentów, sieci i grup aptecznych dotycząca ilości wydawanych gazetek w latach 2011-2013.

Zakończony rok 2013 to kolejna możliwość do tworzenia podsumowań badanych rynków. Pierwsze z nich, prezentowane przez firmę Business Point dotyczy ilości gazetek aptecznych, które trafiały do pacjentów w latach 2011-2013. Wszystkie gazetki można znaleźć w systemie Market View Online.

gazetki_2011_2013

Powyższy wykres prezentuje ilość gazetek w poszczególnych kwartałach w badanym okresie. Bardzo łatwo można dostrzec na nim pewną zależność. Przede wszystkim ogromny spadek liczby gazetek w pierwszym kwartale 2012 (IQ 2012) – moment wprowadzenia ustawy zakazującej reklamy aptek. Kolejnym łatwo dostrzegalnym trendem jest systematyczny wzrost liczby gazetek po wprowadzeniu ustawy, z początkowych 147 gazetek w IQ 2012 do prawie 300 w IVQ2013. Możemy również zauważyć spadki w poszczególnych latach wynikające z małej aktywności wydawców w okresie po świątecznym i w okresie wakacyjnym.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego systemu Market View Online, w którym możecie Państwo wygenerować wiele więcej raportów, które pozwolą na zdecydowanie łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie akcjami promocyjnymi.

Zespół Business Point